KONKURS KAREK BOŻONARODZENIOWYCH 2013

12 grudnia w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie odbył się finał konkursu „Kartek Świątecznych – Bożonarodzeniowych Dzieci Specjalnej Troski – Kadłub 2013”, który jest jego organizatorem. Współorganizatorem konkursu i fundatorem nagród było Koło Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym TPD w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie. Głównym celem konkursu jest prezentacja i popularyzacja artystycznej twórczości młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębszym, a inicjatorem i pomysłodawcą  p. Iwona Mielcarz – nauczycielka szkoły.

Zostało nadesłanych  89 kartek Prace te zostały wykonane za pomocą różnych technik plastycznych m.in. rysowanie, malowanie, wydzieranie, stemplowanie, modelowanie, wyszywanie, wycinanie, wykorzystując  różne narzędzia i materiały.

Uroczystość została rozpoczęta jasełkami przygotowanymi przez uczniów szkoły i mieszkańców Domu pod kierunkiem s. Haliny Padoł, p. Agnieszki Sepioło i s. Beaty Hajnos, nauczycielek szkoły.

W konkursie wzięli udział  uczniowie z 7 placówek oświatowych z województwa opolskiego:

  • Zespołu Szkół Specjalnych przy SOSW w Głubczycach
  • Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu
  • Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem
  • Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kluczborku
  • Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Grodkowie
  • Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu
  • Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie.

W świątecznym nastroju zostały wręczone nagrody i dyplomy, a później był czas na poczęstunek. Wszyscy  mogli skosztować wspaniałych słodkości – pysznych pierniczków przygotowanych przez uczniów Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie na pozalekcyjnych zajęciach kulinarnych prowadzonych przez p. Monikę Szendzielorz-Nowakowską.

Wśród uczestników wyłoniono 9 nagród głównych i 17 wyróżnień, które przyznano
w poszczególnych etapach edukacyjnych :

Szkoła podstawowa

I miejsce – Kamil Sala ZSS przy DPS w Kadłubie

II miejsce – Michael Sawoń ZSS przy DPS w Kadłubie

III miejsce – Łukasz Michałek ZSS przy DPS w Kadłubie

Wyróżnienie 

1. Dawid Żydczyk  SOSW w Grodkowie  

2. Patryk Sojka ZSS przy DPS w Kadłubie

3. Marian Wieczorek ZPE w Dobrodzieniu

4. Adrian Bryczkowski ZSS przy DPS w Kadłubie

5. Jessica Mirga ZSS przy SOSW w Głubczycach

Gimnazjum

I miejsce – Grażyna Sordoń SOSW w Kluczborku

II miejsce – Denis Kozłowski ZSS przy DPS w Zawadzkiem

III miejsce – Mateusz Piszczałka ZSS przy DPS w Kadłubie

Wyróżnienie

1. Iwona Rusz  SOSW w Kluczborku

2. Monika Bodenszac  SOSW w Kluczborku

3. Kamil Pikus  SOSW w Grodkowie

4. Matuesz Gargacz ZSS przy DPS w Kadłubie 

5. Adriana Wodara SOSW w Kluczborku

6. Jan Marcinek ZSS przy DPS w Kadłubie

7. Jacek Szramiak  ZSS w Opolu

8. Sebastian Szostak ZSS przy DPS w Kadłubie

9. Anna Masztalerz SOSW w Kluczborku 

Szkoła ponadgimnazjalna

I miejsce – Sabina Krawczyk SOSW w Kluczborku

II miejsce – Agnieszka Kubara SOSW w Kluczborku

III miejsce –  Michał Czaniecki ZSS przy DPS w Kadłubie

Wyróżnienie:

1. Roksana Palak ZSS w Opolu

2. Marta Staroń SOSW w Grodkowie 

3. Janusz Blaut ZSS w Opolu

 

Za udział w konkursie wszyscy uczestnicy otrzymali dyplom.

Wszystkie prace możemy zobaczyć odwiedzając Starostwo Powiatowe
w Strzelcach Opolskich, gdzie zorganizowana jest wystawa wszystkich kartek.

Za pomoc w przygotowaniu  i uświetnieniu tej uroczystości serdecznie dziękuję moim koleżankom i kolegom.

koordynator konkursu

Iwona Mielcarz